Yavru Köpekler Nasıl Sosyalleşmeli ?

Dostlarımızın her fırsatta bizler gibi birer canlı olduklarından ve bazı temel şeylere ihtiyaç duyduklarından bahsediyoruz. Yemek yemek, barınmak, korunmak gibi kavramlara ek olarak sosyalleşme de oldukça temel ve önemli bir detay. Sonuçta köpekçiklerimizi sadece fizyolojik olarak değil psikolojik olarak da beslememiz gerekli.

Öncelikle yavru köpeklerde sosyalleşme olarak belirlenen süreç doğumdan itibaren ilk 16 haftayı kapsıyor. Köpeğin karakteri, davranışları, yakın çevresiyle ve yabancılarla uyumu bu dönemdeki yaklaşımlarla ortaya çıkıyor.

Bu dönemde ayrıca köpeğin 5 duyusu, sesler, kokular, tatlar ve gündelik hayata adapte olma gibi süreçlerde etkin rol oynuyor. Bu süreç boyunca köpeğiniz ne kadar rahat olursa, sosyalleşmesi o kadar olumlu sonuçlanır. Yaşamı boyunca karşısına çıkabilecek zoruluklara karşı daha güçlü olur. Bunu yakalayabilmek için sosyalleşme evresini köpeğinizin en yakın ilişkide olup en çok güvendiği kişi ile ilerletmeniz yerinde olacaktır.

Köpekler de sosyalleşme aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif sosyalleşme, bizlerin bilerek öğrettiği, “arabaya bindirip yeni insanlarla tanıştırma” gibi aktivitelerden oluşur. Pasif sosyalleşme ise köpeğin bizlerden ayrı olduğu zamanlardaki kendi kendine yaptığı keşiflerden oluşan öğrenme biçimidir. Bitkileri keşfetmek pasif öğrenmeye örnek gösterilebilir.

Sosyalleşme yeterince eksik veya yanlış yapılırsa ne olur? Nesneleri çiğneme, korkaklık, gereksiz veya aşırı havlama, saldırganlık, ayrılık kaygısı gibi davranış bozuklukları ortaya çıkabilir. Köpeğinizin sizinle kuracağı bağ yeterince sağlam olmayabilir.

Tüm bu sebeplerden dolayı köpeğinizin özellikle ilk 16 haftası boyunca ev sakinleri dışında da tanıdıklarının olmasına, ev dışında yeterince vakit geçirmesine özen göstermeli; aktif ve pasif öğrenme ritüellerini yerine getirdiğinden emin olmalısınız.